4. บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และวง The Soulsmith(เดอะ โซลสมิท)